Хвилеводи

Хвилеводи використовують для передачі енергії в трактах надвисоких частот (НВЧ) (наприклад, від передавача до антени). Такий тракт як правило складається з різних за формою та розмірами хвилеводів, кутових згинів і т.і. Для сполучення хвилеводів з різними поперечними перерізами використовуються плавні хвилеводні переходи зі змінним перерізом (наприклад, рупорний перехід).

Головна особливість хвилеводу полягає в тому, що в ньому можуть розповсюджуватися електромагнітні хвилі, довжина яких менша чи співмірна із поперечним перерізом хвилеводу. Це обумовлює використання хвилеводів в основному в області надвисоких частот (сантиметровий та дециметровий діапазони).

Основною перевагою металічних хвилеводів в порівнянні з двохпровідними лініями передачі та коаксіальними кабелями є незначні втрати на надвисоких частотах (НВЧ). Причини цього:
 - майже повна відсутність втрат на випромінювання енергії в оточуюче середовище;
 - при однакових розмірах хвилеводу та, наприклад двопровідної лінії поверхня хвилеводу, по якій течуть струми (скін ефект) завжди більша ніж в двопровідної лінії.

Із цього випливає, що густина поверхневих струмів, а отже і втрати на джоулеве тепло, будуть в хвилеводах менші.

Виготовлення:
Ми виготовляємо хвилеводи та хвилеводні вузли будь-якого типорозміру та конфігурації.
Застосування у техніці НВЧ – діапазону: мікрохвильові печі, радіолокаційні станції.

Основні технологічні операції:
 - заготівельна (відрізка труби заданого розміру);
 - фрезерування (підготовка стиків до пайки);
 - паяння стиків і фланців;
 - гальванічне покриття
 - лакофарбове покриття каналу та зовнішніх поверхонь.